Executive coaching

Dette er en prosess hvor du sitter i førersete, men du har alltid Kr-Im med deg. Kr-Im støtter deg, bidrar til at du får stilt deg selv de riktige spørsmålene. Du får selv eierskap til løsningen, fordi det er du som har laget den. 

Det er ensomt og tøft å være lederen i endringsprosesser. Da er det godt å kunne ta en telefon til din fortrolige partner. Du kan være frustrert, sint, glad, trist - alt skjer i slike prosesser. Du skal være trygg på at Kr-Im har opplevd dette før. 

Du kan ha behov for konkrete råd og veiledning i enkelte spørsmål. Da skal du få den hjelpen. Som din coach skal Kr-Im trygge deg i rollen og bidra til at du mestrer alle situasjoner.